ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ


Στα πλαίσια των στόχων μας είναι και η επιβράβευση Καλλιτεχνών ή Χορηγών, οι οποίοι συνέβαλλαν σημαντικά στην προώθηση της λυρικής Τέχνης και της Μουσικής, ιδιαίτερα σε σχέση με την ΕΛΣ ή με την ακτινοβολία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτό η ΕΦΕΛΣ θεσμοθέτησε από το 1993 τα “Βραβεία Απόλλων”.
Χορηγός των "ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ" από το 1993 έως σήμερα η "The Tsitouras Collection"