ΛΥΡΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ


Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους μας
που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια σ’ αυτόν τον θεσμό